Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter

Share
Posted in Digital Literacy, Lecture | Leave a comment

Samskriving og samarbeidslæring

Share
Posted in Digital Literacy, Lecture, Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Citelighter – nettverktøy for research

Jeg registerer at det dukker opp flere nettbaserte verktøy som gjør det lettere å søke og lagre artikler og tekstutdrag fra nettet. Highlighter har jeg skrevet om før, men det var et verktøy som kanskje var best egnet for grupper.

Citelighter er et verktøy hvor en installerer en verktøylinje i nettleseren og har man opprettet en konto (Facebook-login) kan man altså markere tekst på nett i artikler. Citelighter samler disse ressursene i en mappe som er lett tilgjengelig fra verktøylinjen.

En av de nyttigste funksjonene i Citelighter er sitatverktøyet som automatisk setter opp kildereferansene til tekstutdragene en har brukt. En kan selv velge APA eller MLA-formatet.

Andre funksjoner inkluderer Knowledge Cards og Knowledge Experts. Her kan en finne et stort utvalg av allerede kuraterte samlinger om et hav av temaer. Det er enkelt å legge et tekstsitat til sine egne prosjekter.

En tenkt elevoppgave kan være Native Americans hvor elever får i oppgave å finne ressurser til en tekstoppgave ved bruk av Citelighter.

PS. Tina Holmboe gjorde meg oppmerksom på at Citelighter ikke fungerer i IE eller Opera.

Share
Posted in Digital Literacy, Ideas, Resources | Tagged , , , | Leave a comment