Daily Archives: September 9, 2010

Facebook som læringsarena

Leser med interesse i dag i Bedre Skole Tore Brøyns kommentar om manglende lesertrening i engelskfaget fra 7. trinn og oppover. I artikkelen “Språkfaget som ikke prioriterer språk” (som irriterende nok ikke er publisert på nett) redegjør Brøyn for hvordan … Continue reading

Share
Posted in Digital Literacy, Reflection | Tagged , , , , | Leave a comment