Scrivener til Mac

I forbindelse med min mastergradsoppgave har jeg vært på utkikk etter en måte å få oversikt over skriveprosessen. Jeg har de siste to årene benyttet meg av Google Dokumenter ettersom jeg synes jeg får en god oversikt over dokumenter gjennom arkivering og søkbarhet uavhengig tid og sted. Men Google Dokumenter har sine klare begrensninger i forhold til Word.

Word gir rikelig med muligheter til å formatere og strukturere tekst. Jeg begynte med å lage 8 dokumenter – ett for hvert kapittel i mastergradsoppgaven. Men jeg må allikevel inn og ut av dokumenter.

Scrivener 2.0
Scrivener

Så kom jeg over Scrivener 2.0 til Mac. Dette er et skriveprogram som gir deg full kontroll og oversikt over større skriveprosjekter. I instruksjonsvideoen under gis det en innføring i hvordan en kan bruke en funksjon med notatark i Scrivener som kan være nyttig for å skrive ned idéer og få oversikt over momenter når prosessen ikke er lineær som i mitt tilfelle.

Jeg har ikke hatt mange dagene med Scrivener 2.0, men har allerede kjøpt programmet etter noen dagers bruk av gratisversjonen. Prisen er overkommerlig, kun 230 kroner med dagens kurs. Det største fordelen med Scrivener 2.0 er venstremargen hvor en har oversikt over hele tekstkorpusen med kapitler og delkapitler. Her er det også lagt opp til å legge inn idéer, lenker og notater som kan knyttes til teksten.

Scrivener 2.0 har mange muligheter, blant annet med enkel EndNote-integrasjon, muligheter for å synkronisere med Index Card til iPad og eksportere til et hav av format (deriblant ePub og andre lesebrettformat).

Scrivener 2.0 kan vise seg å bli en god venn i månedene som kommer med oppgaveskriving.

Nyttige instruksjonsvideoer på denne kanalen på YouTube.

Share
This entry was posted in Master, Resources and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to Scrivener til Mac

 1. Christian says:

  Gyllent!

  Grut tipset meg om at du hadde skrevet om noe som het Scrivener, etter at jeg hadde sukket litt overfor ham om begrensningene til OpenOffice. Nå tester jeg gratisversjonen, ender nok med kjøp for meg også. Herlig at man kan ha så mange dokumenter tilgjengelig og bruke de samtidig – akkurat det jeg var på leting etter!

  Hilsen medstudent av deg på MAsteren, på samf.fag

 2. Morten says:

  Jeg tenkte det samme når jeg kommer over programmet og lærer noe hele tiden gjennom bruken av det. Scrivener skaper en oversikt som jeg ikke så lett får til verken med Word, Pages eller Open Office.

  Programmet har også stor funksjonalitet i forhold til referanseverktøy, søk og nyttig organisering av stor tekstmasse.

  Lykke til med skrivingen!

 3. Alexandra Angeletaki says:

  Takk fo tipset, fantstastisk!

 4. Kristian says:

  Noen som vet om det er norsk retteprogram med?

 5. Morten says:

  Jeg skrev på engelsk så det vet jeg ikke. Finner du ikke noe på forumet til Scrivener?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>