Google Docs: verktøy og vurdering

Gratulerer                   MÅL

Siden skolestart i august har vi benyttet oss av Google Apps Education (oversikt over tjenestene) som består av epost, Google Dokumenter, kalender og nettsider (Sites). Elevene ser ut til å trives godt med løsningen, spesielt epostløsningen med lett arkivering, søk og innebygd chat. Vi benytter oss også av Blogger (som ikke er en del av Google Apps dessverre…) hvor vi har satt opp tre klasseblogger for ungdomstrinnet og hvert av trinnene der hvor vi legger ut informasjon, lenker, videoer og oppgaver i fagene.

Vår skole har ingen læringsplattform (LMS) som f.eks. ClassFronter eller It’s Learning, men skoleleder har funnet en løsning med Google Apps Education for å lette kommunikasjon mellom lærere, foreldre og elever.

Om Google Apps Education:

Som lærer erfarer jeg at Google Dokumenter er uvurderlig som både dokumentasjons- og retteverktøy. Her oppretter elevene ved skolestart en egen mappe hvor de legger alle sine oppgaver, tekster og elevprodukter – ikke ulikt som i et LMS. Jeg er ikke spesielt bevandret i de norske LMSene i de senere år på lærersiden, men å skape oversikt, tilgjengelighet gjennom søk og muligheten til å kommentere og gi elevene direkte tilbakemelding inne i dokumentene er meget nyttig i vurderingsarbeidet. Muligheten for å dele et dokument med flere elever samtidig og raskt samle informasjon er også effektiv.

Et eksempel kan være i engelskfaget hvor en ønsker at elevene skal lage en samling med egne fabler. Når de har skrevet fablene kan de invitere en medelev inn i dokumentet og gi respons (muntlig eller gjennom chat), markere i tekst og dermed forhåpentligvis forbedre teksten. Læreren kan også bli invitert inn i dokumentet for å lese i gjennom før han/hun inviterer alle til å legge teksten sin inn i samlingsdokumentet med en oversikt over alle tekstene. Vips så har klassen en samling tekster på 20-25 sider klar til å deles, nedlastes eller skrives ut.

Jeg ser frem til å utforske mulighetene til å jobbe mer målrettet med medelevrespons og samskriving ved bruk av Google Dokumenter fremover. Har du noen gode erfaringer med verktøyet Google Dokumenter i forbindelse med samskriving og/eller mappe- og undervegsvurdering?

Share
This entry was posted in Digital Literacy, Reflection, Resources and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>